Hóa chất viên màu đỏ dùng cho khoan nấu Rational 56.00.210, 100 viên/1 thùng

Hóa chất viên màu đỏ dùng cho khoan nấu Rational 56.00.210, 100 viên/1 thùng

Hóa chất viên màu đỏ dùng cho khoan nấu Rational 56.00.210, 100 viên/1 thùng

Hóa chất viên màu đỏ dùng cho khoan nấu Rational 56.00.210, 100 viên/1 thùng

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOLDINGCÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOLDINGCÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS
CÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS

NEW

HOT

Hóa chất viên màu đỏ dùng cho khoan nấu Rational 56.00.210, 100 viên/1 thùng

Hóa chất viên màu đỏ dùng cho khoan nấu Rational 56.00.210, 100 viên/1 thùng

Nhãn hiệu: Rational
Xuất xứ: Đức
Sử dụng cho dòng rửa tự động SCC và CMP (chỉ đối với dòng rửa tự động và có số serial number MI))
Sử dụng rửa cho cabinet