Bếp chiên 1/2 phẳng 1/2 nhám dùng gas để bàn, GFT777LR

Bếp chiên 1/2 phẳng 1/2 nhám dùng gas để bàn, GFT777LR

Bếp chiên 1/2 phẳng 1/2 nhám dùng gas để bàn, GFT777LR

Bếp chiên 1/2 phẳng 1/2 nhám dùng gas để bàn, GFT777LR

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOLDINGCÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS

CÔNG TY TNHH ANH VŨ HOLDINGCÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS
CÔNG TY CỔ PHẦN AV HOLDINGS

NEW

HOT

Bếp chiên 1/2 phẳng 1/2 nhám dùng gas để bàn, GFT777LR

Model: GFT777LR
Số họng gas: 2×5.5 kW
Tống công suất gas: 11.0 kW
Kích thước: 700x730x250 mm
Trọng lượng: 75 kg
Nhãn hiệu: MBM
Xuất xứ: Ý